Nieuwe voorzieningen en infrastructuur


Ringsloot aan de zuidkant van Waterdunen

Ringsloot

In 2013-2014 is rondom het gebied een brede ringsloot aangelegd. Deze dient als kering voor het zoute water dat in het gebied stroomt en tegelijk als afvoer van het zoete polderwater. Vervolgens zijn ook het Zwarte Gat en de Zwartegatse kreek uitgebaggerd om de doorstroom van zoet water te garanderen.

 

 

​ ​​Grote parkeerplaats Waterdunen bij Walendijk

Parkeerplaatsen

In dezelfde periode is in het westen van Waterdunen een grote parkeerplaats aangelegd aan de Walendijk direct achter de duinen.  Aan de Nieuwe Sluisweg naast vakantiepark Schoneveld ten oosten van het gebied ligt nu een kleinere parkeerplaats. Beide parkeerplaatsen worden beheerd door de gemeente Sluis.

 

Vogeltelpost bij Waterdunen, Breskens

Vogeltelpost

In april 2014 is de vernieuwde vogeltelpost op de dijk aan de Nieuwe Sluisweg geopend. Het oude bouwwerk moest wijken voor de kustversterking. Van ver af ziet de nieuwe vogeltelpost eruit als een schip. Het werd mede ontworpen door de vogeltellers die er regelmatig gebruik van maken en is opgezet als een kruis zodat de post beschutting biedt bij alle windrichtingen. Ook voor passanten is de vogeltelpost een uitstekende plek om vanaf een van de bankjes te genieten van het wijde uitzicht op de Westerschelde enerzijds en anderzijds op het binnendijks gelegen Waterdunen.

 

Aanleg van de Nieuwe Slikkenburgseweg

Wegen

Delen van het Zandertje en de Slikkenburgseweg zijn al in 2012 afgesloten in verband met de werkzaamheden aan de kustversterking. Sinds eind 2017 is ook het laatste deel van de Langeweg niet meer toegankelijk. In het voorjaar van 2019 zijn de wegen definitief verwijderd. Als nieuwe route naar de kust tussen Breskens en Groede is in 2014 de Nieuwe Slikkenburgseweg aangelegd. Deze verbindt de Nieuwe Sluisweg met de Langeweg en vormt de oostgrens van Waterdunen. 

Ook de Walendijk is in 2014 grotendeels opnieuw geconstrueerd. Vanwege de aanleg van de grote parkeerplaats direct achter de duinen is deze weg aan de noordwestkant van het gebied verlegd.

Begin 2017 is tenslotte de Puijendijk langs de zuidkant gerenoveerd. Deze belangrijke toegangsroute tot Waterdunen en de kust is verbreed en voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ter hoogte van de kruising met de Noordweg ligt een nieuwe oversteekplaats voor fietsers.

In maart 2018 heeft aannemer Romers Grondverzet B.V. het asfalt van de fietspaden langs de afgesloten delen van de Langeweg en Slikkenburgseweg verwijderd. De hoofdwegen bleven nog intact zodat het bouwverkeer voor de inlaatkreek en het middenpad er gebruik van kon maken. Na afronding van alle (steen- en zand) transporten werd in maart 2019 het asfalt van de Langeweg en de Slikkenburgseweg definitief weggehaald. In totaal werd 2.000 ton asfalt verwijderd. Het asfalt wordt hergebruikt als funderingsmateriaal op andere werken. Toen aannemer Aquavia/KWS klaar was met het aanleggen van de bruggen en vlonderpaden van het middenpad werden ook de funderingen van de wegen weggehaald. De vrijgekomen 4.000 ton fundering werd in depot geplaatst om later te kunnen gebruiken als fundering voor de wandelpaden in het gebied.

 

Nieuwe fietspad over de zeedijk langs Waterdunen

Fietspaden

Als kroon op het werk van de kustversterking is in september 2015 een mooi fietspad aangelegd op de kruin van de dijk over de hele lengte van de Panoramaweg, van de getijdenduiker langs de vuurtoren tot aan de vogeltelpost. De Nieuwe Slikkenburgseweg werd al eerder voorzien van een fietspad parallel aan de rijbaan voor auto’s. Doordat het fietspad op een dijkje ligt, biedt het de gebruikers een prachtig uitzicht op de eilanden van Waterdunen. Dit verhoogde fietspad is doorgetrokken langs de Langeweg richting Breskens en buigt dan af naar het zuiden, steeds parallel aan de ringsloot om het gebied. Daar waar het fietspad uitkomt bij de Nolletjesdijk fietsen gebruikers weer een niveau lager naast de dijk met steeds onbelemmerd zicht op het zilte landschap. Ook dit zuidelijke deel van de fietsroute is in 2015 voltooid. Bezoekers kunnen door de aanleg van deze paden een complete ronde om Waterdunen fietsen.

 

eerste schop inlaatkreek
Eerste schop graven inlaatkreek

Inlaatkreek

De inlaatkreek vormt de verbindende schakel tussen de getijdenduiker en het geulenstelsel. Het aanleggen van deze waterdoorgang was een grote klus die grondig is voorbereid. De inlaatkreek moet bestand zijn tegen de hoge stroomsnelheden van het zeewater dat er bij de wisseling van de getijden doorheen gaat. 

Op 16 januari 2019 heeft de toenmalige gedeputeerde van de Provincie Zeeland, Ben de Reu, samen met leerlingen van groep 6 van de basisschool De Zeemeeuw uit Breskens, het startsein gegeven voor het graven van de inlaatkreek. De inlaatkreek is ongeveer 500 meter lang. Vlakbij de getijdenduiker is het kanaal relatief smal, zo’n 12 meter breed. Richting de geulen wordt de inlaatkreek steeds breder tot 75 meter op het einde. De grond die vrijkwam bij het graven van de inlaatkreek is gebruikt voor de afwerking van een aantal eilanden in Waterdunen.

Omdat het water met grote snelheid door de inlaatkreek stroomt, zijn de oevers en de bodem extra verstevigd met stortstenen. Dichtbij de getijdenduiker zijn deze stortstenen over een lengte van enkele tientallen meters extra verstevigd. Voor de veiligheid is er aan beide kanten van de inlaatkreek een hek geplaatst. In juni 2019 was het werk klaar.

 

Verkeersbrug (door Martens en Van Oord)

Verkeersbrug

De verkeersbrug vormt de verbinding tussen ’t Zandertje en het nog aan te leggen recreatiepark. Eerst werden de brughoofden gemaakt. In maart 2019 zijn de tien liggers van de verkeersbrug in Waterdunen geplaatst. Deze horizontale balken waar het brugdek op ligt zijn 35 meter lang en wegen per stuk maar liefst 70.000 kilo!  Daarna werd het brugdek gemaakt met een fietspad, een rijbaan en aan beide zijden een trottoir. De leuning maakte de verkeersbrug af. In juni 2019 was de verkeersbrug klaar.